Otázka:

Je vhodné používanie prídavného mena prestárly?

Heslá:

prestárly, prestarnutý, prestarnuté stromy, prestarnutý les, prestarnuté huby

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno prestárly je nespisovné, spisovným ekvivalentom je podoba prestarnutý. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa slovo prestarnutý vysvetľuje ako „príliš starý; prezretý”, napr. prestarnuté stromy, prestarnutý les, prestarnuté huby. Aj keď sa prídavné meno prestarnutý používa hlavne v súvislosti so živými prírodninami alebo potravinami, nemožno ho vylúčiť ani na označenie stavby na hranici životnosti, prípadne po predpokladanej životnosti, ak sa, ako uvádzate vo svojom e-maile, ustálene používa v znaleckej terminológii.  


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prestárly