Otázka:

Aký význam má sloveso auditovať?

Heslá:

auditovať, auditovaný, auditovanie

Odpoveď:

 

Sloveso auditovať má význam „vykonávať, vykonať audit“ a uvádza sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka aj v slovníkoch cudzích slov. Slová auditovaný auditovanie sú tvary (trpné príčastie a slovesné podstatné meno) slovesa auditovať.


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu auditovať