Otázka:

Je správne po slovensky peersing, pirsing alebo pírsing?

Heslá:

piercing, pírsing

Odpoveď:

 

Vo význame „prepichovanie rôznych častí tela a pripevňovanie drobných ozdôb“  (porov. Slovník cudzích slov – v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk) sa popri pôvodnej anglickej podobe slova piercing v slovenčine používa aj zdomácnená podoba pírsing, ktorú zachytávajú posledné vydania slovníkov cudzích slov a ktorú možno uprednostniť. Podoba peersing, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, sa v slovenčine nepoužíva.


Otázka z 03. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu piercing