Otázka:

Je spisovné nazývať oranžovú farbu pomarančová?

Heslá:

oranžový, pomarančový, oranžová farba

Odpoveď:

 

Na označenie farby pomarančovej kôry sú spisovné obidve prídavné mená oranžový aj pomarančový, čomu zodpovedá aj ich spracovanie v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku slovenčiny (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk). V odbornej terminológii sa uprednostňuje prídavné meno oranžový oranžová farba.


Otázka z 02. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oranžový