Otázka:

Na čo slúži morfologický analyzátor?

Heslá:

morfologický analyzátor

Odpoveď:

Morfologický analyzátor slúži na overenie si reálneho fungovania slova v úze. Obsahuje preto aj tvary, ktoré nie sú zhodné so súčasnou kodifikáciou. Používa sa predovšetkým na výskumné účely. Kodifikované tvary si možno overiť iba v základných kodifikačných príručkách, akými sú posledné vydania Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka.


Otázka z 12. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu morfologický analyzátor