Otázka:

Ako sa tvorí množné číslo od slova pes: psi alebo psy?

Heslá:

pes - psy - psi

Odpoveď:

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlk vták, ktoré na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtákysprávne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.  

Vo všeobecnosti sa v štylisticky neutrálnych prejavoch uprednostňujú aj pri podstatnom mene pes podoby zodpovedajúce skloňovaniu podľa neživotných vzorov podstatných mien mužského rodu a v odbornej literatúre sa používajú iba tvary psy (napr. nakŕmené psy, poľovné psy, strážne psy, prípravky pre psy).Spojenia ako nakŕmení psi, poľovní psi, strážni psi, prípravky pre psov sú takisto spisovné, ale štylisticky príznakové a používajú sa väčšinou v beletrii alebo v hovorovom štýle na zdôraznenie bližšieho vzťahu človeka a zvieraťa (t. j. napríklad keď niekto hovorí o svojich psoch).


Otázka z 10. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pes - psy - psi