Otázka:

Aké je najdlhšie slovo v slovenčine?

Heslá:

najdlhšie slovo

Odpoveď:

 

Keby sme chceli seriózne určiť najdlhšie slovo v slovenčine, museli by sme si najprv určiť presné kritériá. Keď si na našej internetovej stránke www.juls.savba.sk nájdete Slovenský národný korpus (cez O ústave/Oddelenia) a zadáte do vyhľadávania tvar .{30,} (číslo určuje počet písmen vo vyhľadávaných slovách, môžete teda uviesť aj iné číslo), nájdete rozličné „slová“, od nezmyslených tvarov, ako napr. citoslovce výkriku uááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá, cez umelo vytvorené slová, ktoré sa v skutočnej komunikácii nikdy nepoužili ako najnerozkrasokorčuľovateľnejšieho (33 písmen), až po reálne slová ako najneobhospodarovávateľnejšieho (31 písmen), od ktorého možno utvoriť ešte dlhšiu pádovú podobu v inštrumentáli množného čísla) alebo najnezdokonaľovávateľnejšími (28 písmen). Na dĺžkové rekordy však môžu ašpirovať predovšetkým číslovky, lebo podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa číslovky v základnom tvare môžu písať dovedna (samozrejme, číslovky označujúce milióny, miliardy a bilióny sa píšu vždy oddelene). Takže napríklad číslovku sedemstodeväťdesiatsedemtisícsedemstodeväťdesiatsedemi (52 hlások)možno považovať za jedno slovo. Takisto názvy niektorých chemických zlúčenín sú neobyčajne dlhé, napr. tetraethylenpentaminoakrylonitrilglycidol (41). Spomedzi dlhých slov, o ktorých používaní v jazykovej praxi sme našli doklady v korpuse, vyberáme slová náboženskofundamentalistickýmasovokomunikačnodemokratický a slovo mečiarovskohúskovskokozlíkovskou, ktoré by však malo byť správne zapísané mečiarovsko-húskovsko-kozlíkovskou. Môžeme si teda položiť ďalšiu otázku, či budeme brať do úvahy aj zložené slová písané so spojovníkom, lebo aj to sú slová, a ak, či máme počítať iba hlásky (písmená) alebo aj znamienko spojovník.


Otázka z 09. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu najdlhšie slovo