Otázka:

Správne je idem na univerzitu alebo idem do univerzity?

Heslá:

idem na univerzitu

Odpoveď:

   Popri predložkovom spojení s čisto miestnym významom v univerzite (t. j. v budove univerzity) sa používa aj predložkové spojenie s účelovým odtienkom na univerzite. Podobne ako v niektorých ďalších spojeniach typu na gymnáziu, na strednej škole, na odbornej škole, na vysokej škole, na ministerstve pristupuje v spojení na univerzite k miestnemu významu účelový odtienok. Slová škola, gymnázium, univerzita či ministerstvo tu nie sú pomenovaním miesta (budovy), ale inštitúcie.

            Predložku na používame v spojeniach typu prednášam/vyučujem/pracujem/študujem na univerzite, chodím na univerzitu (vo význame študujem na univerzite), idem na univerzitu (vo význame budem študovať na univerzite).

Predložkou v vyjadrujeme čisto miestny význam v spojeniach ako stretneme sa v univerzite (v budove), vošiel do univerzity, idem do univerzity (do budovy).


Otázka z 09. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu idem na univerzitu