Otázka:

Je možné v slovenčine používať slovo "gaťky"?

Heslá:

gatky

Odpoveď:

Pravidlá slovenského pravopisu (2000), Krátky slovník slovenského jazyka (2003) i starší Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968) zaznamenávajú iba podobu gatky. Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) okrem slova gatky uvádza i variantnú podobu gaťky.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gatky