Otázka:

„Mal ho udrieť.“ Znamená to, že niekto mu ho kázal udrieť, ale on to neurobil?

Heslá:

mal

Odpoveď:

Slovné spojenie mal ho udrieť, ale aj mnohé iné ako mal napadnúť, mala ukradnúť, pri nehode malo zahynúť dvanásť ľudí, ktorými sa chce vyjadriť domnienka, predpoklad, pravdepodobnosť realizácie deja pomenovaného neurčitkom príslušného slovesa, nie sú korektné, a ako svedčí Vaša otázka, môžu byť mätúce. Takéto formulácie, v súčasnosti veľmi rozšírené v publicistike, sú cudzieho pôvodu, dostali sa k nám z obecnej češtiny a do nej z nemčiny. V slovenčine sa daný význam vyjadruje pomocou častíc pravdepodobne, asi, podľa všetkého, údajne, vraj – údajne/vraj ho udrel, údajne/vraj/pravdepodobne napadol, podľa všetkého ukradla, pri nehode pravdepodobne zahynulo dvanásť ľudí. Vo formuláciách typu údajne sa tam mal vyskytovať s osobami z podsvetia; bola to jedna z obcí, kde sa mali údajne ovplyvňovať voliči stačí vypustiť tvary slovesa mať a daný neurčitok dať do príslušného tvaru minulého času: údajne sa tam vyskytoval s osobami z podsvetia; bola to jedna z obcí, kde sa údajne ovplyvňovali voliči.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mal