Otázka:

Pri návšteve pyramíd v Egypte sme mali policajný doprovod. Viem, že správne je sprievod. V češtine sú na to dva výrazy. Ako je to v slovenčine?

Heslá:

doprovod

Odpoveď:

Slovo doprovod i sloveso doprevádzať sa nepovažujú za spisovné. V slovenčine sa vo význame „vyprevádzať“ používajú slovesá odprevádzať sprevádzať, napr. každý večer ju odprevádzal domov, sprevádzala matku do Ríma. Vo význame „hrať ako doplnok k inému hudobnému výkonu“ sa v spisovnej slovenčine používa sloveso sprevádzať, napr. sprevádzať huslistu na klavíri. Činnosť (dej) sa označuje slovom odprevadenie (odprevádzanie), sprevádzanie sprievod, napr. ponúknuť hosťovi odprevadenie/sprievod, sprevádzanie sa zaobišlo bez rušivých momentov, ísť na čele čestného sprievodu, koncert so sprievodom orchestra, obrazový sprievod k textu a pod. Aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) je slovo doprovod vyznačené obyčajným typom písma, pričom sa kvalifikátorom správne odkazuje na slovo sprievod.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu doprovod