Otázka:

Ktoré spojenie je správne: "nehnuteľnosť vedená na správe katastra", "nehnuteľnosť vedená v správe katastra" alebo "nehnuteľnosť vedená správou katastra"?

Heslá:

nehnuteľnosť

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že správa katastra je úrad, správne je spojenie s predložka na,t. j. nehnuteľnosť vedená (evidovaná) na správe katastra, ktorou sa vyjadruje miestny význam s účelovým odtienkom. Namiesto tretieho spojenia, ktoré ste uviedli (ide o bezpredložkové spojenie s inštrumentálom), Vám odporúčame používať formuláciu nehnuteľnosť evidovaná správou katastra.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nehnuteľnosť