Otázka:

Prečo sa píše slovo ypsilon s y? Patri medzi vybrané slová?

Heslá:

ypsilon

Odpoveď:

Slovo ypsilon je cudzie slovo – grécke pomenovanie písmena y. Ako ste si mohli všimnúť, medzi vybranými slovami sa neuvádzajú cudzie slová, lebo ich písaná podoba odráža pravopis cudzích jazykov, z ktorých pochádzajú. Vybrané slová sú pomôckou pre žiakov pri osvojovaní si slovenského pravopisu.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ypsilon