Otázka:

Aký je správny tvar písania ulíc v texte a adresách? Uvádza sa správne "Ulica Hlavná alebo ulica Hlavná alebo Ulica hlavná"?

Heslá:

Hlavná ulica

Odpoveď:

          V názvoch ulíc so zhodným prívlastkom sa uvádza prívlastok (prídavné meno) pred podstatným menom ulica, napríklad Pekná ulica, Púpavová ulica, Slovanská ulica. Aj názov ulice, na ktorú ste sa spytovali, má mať podobu Hlavná ulica. V hovorovom prejave, ale aj pri písaní adries sa názvy ulíc niekedy skracujú, napríklad povieme bývam na Hlavnej alebo napíšem do adresy Hlavná 32. Toto však nie je oficiálne pomenovanie ulice.

           Viac si o názvoch ulíc môžete prečítať po zadaní slova ulica do vyhľadávača elektronickej poradne.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hlavná ulica