Otázka:

Keď vo vete píšeme skratku spoločnosti (napr. s. r. o. alebo a. s.), ktorá je na konci vety, musíme písať dve bodky?

Heslá:

bodka, s. r. o., a. s.

Odpoveď:

Na konci vety za skratkou sa píše len jedna bodka, napr. Návrh na uzavretie zmluvy bol zaslaný firme ABC, s. r. o.Na konferencii sme privítali prof. Dr. XY, CSc.


Otázka z 05. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu bodka