Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Patkoló?

Heslá:

Patkoló

Odpoveď:

Priezvisko Patkoló sa skloňuje podľa vzoru chlap, pričom sa koncové ó zachováva a k nemu sa pripájajú jednotlivé pádové prípony, t. j. od Patkolóa, k Patkolóovi, vidím Patkolóa, o Patkolóovi, s Patkolóom.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Patkoló