Otázka:

Aká je adaptovaná podoba anglického slova hacker? KSSJ pripúšťa možnosť haker, v akademickom Slovníku cudzích slov sa uvádza heker.

Heslá:

hacker

Odpoveď:

 

Nie všetky cudzie slová sa do slovenčiny adaptujú podľa pôvodnej (cudzej) výslovnosti, stačí spomenúť slová futbal, basketbal (nie -bol). Niekedy ovplyvní adaptovanú podobu aj to, ako sa cudzie slovo začalo v slovenskom jazykovom prostredí vyslovovať (napr. puzzle – pucle). Aj v počítačovej komunite majú mnohí tendenciu vyslovovať anglické slová tak, ako sa píšu, čo sa odrazilo aj v zaradení podoby haker do Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003). Napokon sa však adaptácia slova hacker ustálila v podobe heker, ktorá sa popri pôvodnej podobe hacker uvádza aj v druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená h – l, 2011). Okrem podstatného mena heker sa v slovníku uvádzajú slová hekerský, hekerstvo, heknúť, hekovať.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hacker