Otázka:

Správne je v schéme alebo na schéme? Napr. prierez vodiča je uvedený v/na schéme elektrického zapojenia.

Heslá:

schéma, v schéme, na schéme

Odpoveď:

V spojení, na ktoré ste sa spytovali, sa slovo schéma používa vo význame „zjednodušené zobrazenie, náčrt“. Odporúčame Vám preto uprednostňovať formuláciu prierez vodiča je uvedený na schéme elektrického zapojenia.

Slovom schéma sa vyjadruje aj význam „štruktúra“ a v tejto súvislosti sa v miestnom význame používa predložka v, napríklad v organizačnej schéme podniku je jeho oddelenie na poslednom mieste.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu schéma