Otázka:

Píše sa ústavodárny alebo ústavodarný (proces)?

Heslá:

ústavodarný

Odpoveď:

Prídavné meno ústavodarný sa píše s krátkym a po d, o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ústavodarný