Otázka:

Existujú v spisovnej slovenčine výrazy zročný a zročnosť? Ak áno, aký majú význam?

Heslá:

zročnosť

Odpoveď:

Právnické termíny zročný zročnosť sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je sprístupnený aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Prídavné meno zročný má význam „určený na zaplatenie v presne určenom čase, splatný“ a význam podstatného mena zročnosť je „časové naplnenie podmienok na zaplatenie finančnej pohľadávky“.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zročnosť