Otázka:

Ako je množné číslo od slova kábel?

Heslá:

kábel

Odpoveď:

Od neživotného podstatného mena mužského rodu kábel sa tvorí nominatív množného čísla káble (ako stroj – stroje, bicykel – bicykle). Dodávame, že genitíve (po starom v druhom páde) jednotného čísla má podstatné meno kábel tvar kábla a v lokáli (po starom v šiestom páde) jednotného čísla má tvar (o) kábli.


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kábel