Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne označuje študent a študentka, ktorí vypracúvajú diplomovú prácu na obhajobu? Diplomant a diplomantka?

Heslá:

diplomant, diplomantka

Odpoveď:

Na označenie „študenta v poslednom ročníku vysokej školy, ktorý vypracúva diplomovú prácu na obhajobu“ je slovo diplomant (s prechýlenou podobou diplomantka) správne.


Otázka z 04. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diplomant