Otázka:

dobry den, ako je spravne spojenie: "potencionálne riziká" (možné riziká) dakujem

Heslá:

potenciálny

Odpoveď:

Prídavné meno potenciálny sa v tejto podobe uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka. V Slovníku cudzích slov (Bratislava: SPN 2005) sa uvádzajú obe podoby potenciálny aj potencionálny, pričom podoba potencionálny sa kvalifikuje ako zriedkavá.

 


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu potenciálny