Otázka:

Je správne biznismen alebo biznisman?

Heslá:

biznismen

Odpoveď:

 

Pôvodne anglické slovo businessman má v slovenčine zdomácnenú podobu biznismen a uvádza sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006) ako hovorový výraz.    

 


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu biznismen