Otázka:

Overenie správneho tvaru prídavného mena odolný v spojení materiálu odolného.

Heslá:

odolný, materiál

Odpoveď:

 

Vo vete Hryzadlo je vyrobené z biokompatibilného materiálu odolného proti slinám a zlomeniu je použitý správny tvar príčastia odolného vzťahujúci sa na slovo materiál – odolného materiálu.


Otázka z 22. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odolný