Otázka:

Je spisovné slovo štelovať, zoštelovať?

Heslá:

štelovať, naštelovať, zoštelovať

Odpoveď:

 

Slovesá štelovať, naštelovať, zoštelovať sú v slovenčine nespisovné, ich spisovné ekvivalenty sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 13. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štelovať