Otázka:

Je spisovné slovo štelovať, naštelovať?

Heslá:

štelovať, naštelovať

Odpoveď:

 

Sloveso štelovať sa spočiatku hodnotilo ako nespisovné, teda subštandardné, takto je spracované v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri www.slovnik.juls.savba.sk, heslo štelovať). Pri príprave Slovníka súčasného slovenského jazyka M – N (2015) sa toto zaradenie prehodnotilo, takže v uvedenom slovníku už slovesá naštelovať sa a naštelovať figurujú ako hovorové výrazy. Znamená to, že ide o spisovné slová, ich použitie je však vhodné len v neformálnej komunikácii. Podobne budú v príslušnom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka spracované aj slovesá štelovať sa a štelovať.


Otázka z 13. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štelovať