Otázka:

Správne je kraťasy alebo kraťase?

Heslá:

krátke nohavice, šortky, kraťasy, kraťase

Odpoveď:

 

Nespisovné pomenovanie krátkych nohavíc alebo šortiek má podobu kraťasy, nie kraťase (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka  H – L, 2011, dostupný na www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 29. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krátke nohavice