Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy krúžkov?

Heslá:

šachový krúžok, včelársky krúžok, počítačový krúžok

Odpoveď:

 

Názvy krúžkov, napr. šachový krúžok, včelársky krúžok, počítačový krúžok, odporúčame písať s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 30. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šachový krúžok