Otázka:

V slovníkoch nie je slovo tyrannida, teda takýto výraz neexistuje v spisovnej slovenčine. Ide o čechizmus?

Heslá:

tyranida, tyrannida, tyranis

Odpoveď:

 Slovo tyranida (nie tyrannida) vo význame „krutovláda, tyrania, despotizmus“ sa uvádza v Slovníku slovenského jazyka aj vo Veľkom slovníku cudzích slov. To, že sa neuvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, neznamená, že je nesprávne. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa z priestorových dôvodov uvádzajú iba slová z jadra slovnej zásoby slovenčiny a slovo tyranida je navyše kvalifikované ako zriedkavé slovo. Pre úplnosť dodávame, že aj v češtine má toto slovo podobu s jedným n – tyranida – popri variantnej podobe tyranis.


Otázka z 02. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tyranida