Otázka:

Aké je prídavné meno od názvu Veča – večanský alebo večiansky?

Heslá:

Veča, večiansky, Šaľa, šaliansky

Odpoveď:

 

Prídavné meno utvorené z názvu mestskej časti Veča má podobu večiansky, ako napr. Rača – račiansky, Geča – gečiansky, Iža – ižiansky, Čaňa – čaniansky alebo Šaľa – šaliansky.


Otázka z 30. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Veča