Otázka:

Nie je mi jasné, prečo sa názvy Blízky východ, Stredná Ázia a severná Afrika nepíšu rovnako, keď ide o podobné názvy.

Heslá:

Blízky východ, Stredná Ázia, severná Afrika

Odpoveď:

 

 

Geografické názvy Blízky východ a Stredná Ázia sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, lebo ide o presne vymedzené geografické oblasti. Blízky východ je „územie medzi východným Stredomorím a Arabským morom od južného brehu Čierneho a Kaspického mora po Červené more“ (porov. encyklopédiu Beliana) vymedzené hranicami presného počtu štátov (napr. Bahrajn, Cyprus, Egypt, Irak, Irán, Izrael, Sýria, Turecko ai.). Stredná Ázia je územie Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu a južnej časti Kazachstanu (ide o krajiny bývalého Sovietskeho zväzu).

            Názov severná Afrika nie je presne vymedzené územie, ide o severnú časť Afriky.


Otázka z 04. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Blízky východ