Otázka:

Ako sa správne po slovensky píše názov ind. mesta Mumbai? Pred pár rokmi bolo premenované z Bombay.

Heslá:

Mumbai, Bombaj

Odpoveď:

 

Mesto v Indii, ktorého oficiálny názov je Mumbaī (Mumbai), má aj v súčasnosti vžitú slovenskú podobu Bombaj (ktorá sa uvádza aj v aktuálnom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000). Zoznam slovenských exoným sa uvádza v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke www.skgeodesy.sk (cez Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy geografických objektov z územia mimo SR).


Otázka z 07. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mumbai