Otázka:

Ako sa píše správne sloveso príjmame alebo prijímame (utvorené od slova prijať)?

Heslá:

prijať, prijímať, prijímame, prijmeme, prijmem, prijmeš, prijme

Odpoveď:

 

Základný tvar slovesa, na ktorého tvar sa pýtate, nie je prijať, ale prijímať. Sloveso prijímať má v 1. osobe množného čísla v prítomnom čase tvar prijímame, sloveso prijať má v 1. osobe množného čísla tvar prijmeme (pri časovaní slovies prijať a prijímať zostáva predpona pri- krátka vo všetkých tvaroch prítomného času: prijmem, prijmeš, prijme, prijmeme, prijmete, prijmú; prijímam, prijímaš, prijíma, prijímame, prijímate, prijímajú).


Otázka z 15. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu prijať