Otázka:

Dobrý deň, mám medzi výraz 2 l vyjadrujúci dva litre dať medzeru alebo nie?

Heslá:

2 l fľaša, dvojlitrová fľaša, 5 m kábel, päťmetrový kábel, 10 mm zošívačka, desaťmilimetrová zošívačka

Odpoveď:
Značky jednotiek sa od číselnej hodnoty oddeľujú medzerou aj v prípade vyjadrenia prídavného mena, napr. 2 l fľaša (dvojlitrová fľaša), 5 m kábel (päťmetrový kábel), 10 mm zošívačka (desaťmilimetrová zošívačka).

Otázka z 24. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 2 l fľaša