Otázka:

Ktorý z výrazov pecové vložky, pecné vložky, vložky pece, vložky do pece je správny?

Heslá:

pec, pecový, pecný, pecová vložka, pecná vložka, vložka do pece, vložka pece

Odpoveď:

 

Prídavné meno utvorené zo slova pec má podobu pecový aj pecný (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk). Z jazykového hľadiska sú teda správne všetky vyjadrenia pecová vložka, pecná vložka, vložka do pece aj vložka pece (posledné označenie vložka pece je menej presné). Podľa dokladov z internetu sa v praxi používajú viaceré označenia, najčastejšie pecová vložka.


Otázka z 10. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pec