Otázka:

Je správne prestupný rok alebo priestupný rok?

Heslá:

priestupný, rok

Odpoveď:

 

Na označenie roka, ktorý má 366 dní, používa sa prídavné meno priestupný, ktoré má význam „prestupujúci istý počet“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk).


Otázka z 14. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priestupný