Otázka:

Ako sa skloňujú priezviská zakončené na samohlásky i, í, y, ý, e, é? Podľa akého vzoru? Napr. Malpighiho teliesko a Henleho kľučka. Píšem tieto názvy správne?

Heslá:

Škultétyho, Dantemu, Jégém, Verdim, Malpighiho teliesko, Henleho kľučka

Odpoveď:

 

Priezviská zakončené vo výslovnosti na niektorú zo samohlások i, í, y, ý, e, é sa skloňujú podľa vzoru kuli (skloňovanie vzoru kuli sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú dostupné aj na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf), napr. bez Škultétyho, k Dantemu, o Jégém, s Verdim. Privlastňovacie prídavné mená sa od takýchto priezvisk netvoria a vlastnícky vzťah sa vyjadruje tvarom genitívu, napr. Škultétyho ulica, Danteho dielo, Jégého román, Verdiho opera. Spojenie Malpighiho teliesko je správne. Ak sa na konci priezviska Henle vyslovuje samohláska e, skloňuje sa podľa vzoru kuli: bez Henleho, k Henlemu, o Henlem, s Henlem, a správne je Henleho kľučka.

 


Otázka z 21. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Škultétyho