Otázka:

Ako sa vyslovuje slovo kvôli?

Heslá:

kvôli, výslovnosť

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa (Martin: Matica slovenská 2005)  predložka kvôli sa vyslovuje [gvuoľi] alebo [guoľi].


Otázka z 17. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu kvôli