Otázka:

Pri písaní pozvánky som bol upozornený, že slovo zahájenie je nespisovné a že spojenie tukárenský priemysel je nesprávne a má byť tukový priemysel. Je to naozaj tak?

Heslá:

zahájenie, otvorenie, tukový

Odpoveď:

 

 

V texte pozvánky, ktorú ste nám poslali v prílohe, nemá byť v spojení 250. výročie od založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici použitá predložka od. Uvedené slovné spojenie by malo mať podobu 250. výročie založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici (predložka od by bola náležitá napríklad v spojení 250 rokov od založenia...).

            Ďalej pred spojením ktorý sa uskutoční má byť čiarka, slovo zahájenie je nespisovné a namiesto neho sa malo použiť slovo otvorenie. Vo význame „vzťahujúci sa na priemyselné spracovanie tukov“ sa v slovenčine ustálene používa prídavné meno tukový, čomu zodpovedajú aj názvy závodov, napr.  Bratislavské tukové závody (predchodca Palmy) alebo Tukový priemysel Nitra.


Otázka z 17. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zahájenie