Otázka:

Je slovo online/on-line v slovenčine spisovné? Možno ho použiť v televízii a v tlači?

Heslá:

online

Odpoveď:

 

Prevzaté slovo online sa používa aj v podobe on-line. Funguje ako príslovka aj ako nesklonné prídavné meno a v súčasnosti sa uvádza v slovníkoch cudzích slov (aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk). V pripravovanom treťom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sa budú uvádzať obidva varianty slova online aj on-line.


Otázka z 23. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu online