Otázka:

Je slovo plevať nárečové? Používa sa alebo smie sa používať aj dnes?

Heslá:

plevať, plieť, plevaď burinu, buraň plevac

Odpoveď:

 

Sloveso plevať je nárečová podoba slovesa plieť auvádza sa aj v 2. zväzku Slovníka slovenských nárečí s dokladmi z okolia Kysuckého Nového Mesta (plevaď burinu)a Trebišova (buraň plevac). V nárečiach je podoba plevať živá aj v súčasnosti, čomu zodpovedajú texty na internete. Nárečové slová sú nespisovné, vo verejnej komunikácii sa používa štylisticky neutrálna podoba, t. j. sloveso plieť.


Otázka z 14. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plevať