Otázka:

Je slovné spojenie veľmi jedované metabolity správne?

Heslá:

jedovaný, veľmi jedované metabolity, jedovať, jedovatý

Odpoveď:

 Predpokladáme, že prídavné meno jedovaný v spojení veľmi jedované metabolity má význam „jedovatý“, no v takom význame sa v súčasných ani v starších výkladových slovníkoch slovo jedovaný neuvádza. Iba v Historickom slovníku slovenčiny (v 1. zväzku z r. 1991) sa ako jeden z významov slovesa jedovať (z ktorého by slovo jedovaný bolo tvarom príčastia) uvádza význam „otravovať jedom“, no doklad o takomto použití slovesa je ešte z r. 1777. V spojení, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame použiť prídavné meno jedovatý.


Otázka z 21. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jedovaný