Otázka:

Na náhrobnom kameni má byť rodina Harvánková alebo Harvánkova?

Heslá:

rodina Nováková, rodina Harvánková

Odpoveď:

 

V slovných spojeniach typu rodina Nováková, rodina Harvánková sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena (čia rodina?), ale o podobu mena ako v prípade ženského priezviska (ktorá rodina?).


Otázka z 28. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Nováková