Otázka:

Je správne do piatich kôpiek či do piatich kôpok?

Heslá:

kôpka, kôpok

Odpoveď:

 

Keďže prvá slabika slova kôpka je dlhá, genitív plurálu sa tvorí pomocou vkladnej samohlásky o – kôpok (ako napr. látka – látok, čiapka – čiapok).


Otázka z 25. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kôpka