Otázka:

V bakalárskej práci používam slovo džez, ale pri citácii a zaužívaných názvov som použil podobu jazz. Mal som negatívne hodnotenie na obhajobách v súvislosti s použitím slova jazz. Môžem pokračovať týmto spôsobom alebo mám prekladať citáty a názvy do slovenčiny?

Heslá:

jazz, džez

Odpoveď:

 

Aj keď pôvodne anglické slovo jazz má v slovenčine ustálenú zdomácnenú podobu džez, ktorá sa uvádza v základných kodifikačných príručkách (v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka), pri citovaní odborných prameňov a pri používaní ustálených pomenovaní možno v texte bakalárskej práce používať aj podobu jazz. Používanie obidvoch pravopisných podôb jazz – džez v súčasnej praxi sa zohľadnilo aj pri koncipovaní 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (Bratislava: VEDA 2006), v ktorom sa uvedené slová spracovali ako varianty.


Otázka z 24. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jazz