Otázka:

Píše sa bodka za prvým číslom pri vyjadrení rozpätia 28. – 30. 5. 2012?

Heslá:

písanie bodky, radová číslovka

Odpoveď:

 

Za radovou číslovkou označujúcou dátum sa vždy dáva bodka, teda aj v prípade vyjadrenia časového rozpätia, napr. 28. – 30. 5. 2012.


Otázka z 30. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie bodky