Otázka:

Aký tvar má slovo vajce v inštrumentáli množného čísla – vajcami alebo vajciami?

Heslá:

vajce, srdce, vysvedčenie, vysvedčeniami, pohoriami, storočiami

Odpoveď:

 

Podstatné mená stredného rodu zakončené na -e sa skloňujú podľa vzoru srdce a v inštrumentáli množného čísla priberajú príponu -ami, napr. srdce – srdcami, vajce – vajcami, more – morami, pole – poľami. Pre úplnosť dodávame, že prípona -iami v tomto tvare je iba pri podstatných menách vzoru vysvedčenie, napr. vysvedčeniami, pohoriami, storočiami.


Otázka z 29. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vajce