Otázka:

Sú správne spojenia udržať si čisté konto, pripísať si nulu, hráč dohral súboj, strela z jednej?

Heslá:

čisté konto, dohrať, dohrať súboj, strela z prvej

Odpoveď:

 

 

Na opísanie skutočnosti, že brankár počas zápasu nedostal gól, sú vyjadrenia brankár si pripísal nulu, brankár zaznamenal/udržal čisté konto správne a vhodné.

            Použitie slovesa dohrať v spojení dohrať súboj vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, nemožno z jazykového hľadiska odmietnuť. Je to prostriedok športovej publicistiky.

            Na označenie strely bez prípravy sa používa slovné spojenie strela z prvej, pričom motiváciou môže byť slovné spojenie strela z prvej príležitosti, teda strela bez spracúvania, hneď po prvom dotyku. Variant ustáleného spojenia v podobe strela z jednej je asi novší a vznikol modifikáciou číslovkového označenia (z radovej číslovky na základnú číslovku), no neodporúčame ho používať, lebo je motivačne nezreteľný. Pravda, nemalo by sa zabúdať ani na slovné spojenie strela bez prípravy.   


Otázka z 30. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čisté konto