Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše pomenovanie Japonska krajina vychádzajúceho slnka?

Heslá:

krajina vychádzajúceho slnka, krajina tisícich jazier, krajina galského kohúta

Odpoveď:

 

Obrazné pomenovania štátov sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) uvádzajú s malým začiatočným písmenom, napr. krajina vychádzajúceho slnka, krajina tisícich jazier, krajina galského kohúta.


Otázka z 01. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krajina vychádzajúceho slnka