Otázka:

Je slovo mĺzať spisovné?

Heslá:

mlzať

Odpoveď:

 

Sloveso mlzať vo významoch, ktoré sa uvádzajú v 2. zväzku Slovníka slovenských nárečí (1. cicať, 2. cumľať 3. veľmi pomaly jesť), je nárečové slovo. Nárečové slová sú nespisovné. 


Otázka z 04. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mlzať